Πως λύνουμε ένα πρόβλημα. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.

Αρχεία

Πως λύνουμε ένα πρόβλημα. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Πως λύνουμε ένα πρόβλημα. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Φύλλο εργασίας με προβλήματα.

Πως λύνουμε ένα πρόβλημα. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Πως λύνουμε ένα πρόβλημα. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.

Πως λύνουμε ένα πρόβλημα. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Πως λύνουμε ένα πρόβλημα. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Πως λύνουμε ένα πρόβλημα. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
1,60 €
0,80 €

Πως λύνουμε ένα πρόβλημα. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση των βημάτων, των στρατηγικών και των εργαλείων που ακολουθούμε για την επίλυση προβλημάτων.