Η σύνταξη της πρότασης

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Γραμματική
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τον τρόπο σύνταξης μιας πρότασης και θα εστιάσουμε στους συντακτικούς ρόλους του ρήματος (Ρ), του υποκειμένου (Υ), του αντικειμένου (Α), του συνδετικού ρήματος (ΡΣ) και του κατηγορουμένου (Κ).

Αρχεία

Η σύνταξη της πρότασης
1,60 €
0,80 €

Η σύνταξη της πρότασης

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με την σύνταξη της πρότασης. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Η σύνταξη της πρότασης
1,60 €
0,80 €

Η σύνταξη της πρότασης

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τον τρόπο σύνταξης μιας πρότασης και συγκεκριμένα ομαδική δραστηριότητα, επιτραπέζιο παιχνίδι και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Η σύνταξη της πρότασης
1,60 €
0,80 €

Η σύνταξη της πρότασης

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα που αφορά την σύνταξη της πρότασης για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.