Σημεία στίξης

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Γραμματική
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Ολίνα Μαρινέλλη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα σημεία στίξης και θα εστιάσουμε στον τρόπο χρήσης τους.

Αρχεία

Σημεία στίξης
1,60 €
0,80 €

Σημεία στίξης

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά τα σημεία στίξης και τον τρόπο χρήσης τους. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σημεία στίξης
1,60 €
0,80 €

Σημεία στίξης

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τον τα σημεία στίξης και τον τρόπο χρήσης τους και συγκεκριμένα ομαδική δραστηριότητα και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Σημεία στίξης
1,60 €
0,80 €

Σημεία στίξης

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα που αφορά τα σημεία στίξης και τον τρόπο χρήσης τους για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.