Φυσικοί αριθμοί

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Ορίζονται οι φυσικοί αριθμοί και δίνονται παραδείγματα για την αξία θέσης στους φυσικούς αριθμούς.

Αρχεία

Φυσικοί αριθμοί
1,60 €
0,80 €

Φυσικοί αριθμοί

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την ανάγνωση, την γραφή και την αξία θέσεις στους φυσικούς αριθμούς.

Φυσικοί αριθμοί
1,60 €
0,80 €

Φυσικοί αριθμοί

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Φυσικοί αριθμοί
1,60 €
0,80 €

Φυσικοί αριθμοί

Παρουσίαση των φυσικών αριθμών και της αξίας θέσης τους.