ενότητα 5 - ο τρωικός κύκλος - κεφάλαιο 5 - Ο θάνατος του Πάτροκλου

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Ιστορία
Ιανουάριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο Ο θάνατος του Πάτροκλου της ιστορίας της Γ δημοτικού μαθαίνουμε για τις επιθέσεις των Τρώων εναντίον των Αχαιών και τη δραστηριοποίηση του στενού φίλου του Αχιλλέα.

Αρχεία

ενότητα 5 - ο τρωικός κύκλος - κεφάλαιο 5 - Ο θάνατος του Πάτροκλου
1,60 €
0,80 €

ενότητα 5 - ο τρωικός κύκλος - κεφάλαιο 5 - Ο θάνατος του Πάτροκλου

Οι πηγές και οι εικόνες που περιέχονται στο φύλλο εργασίας θα μας επιτρέψουν να εξοικειωθούμε με τον μύθο.

ενότητα 5 - ο τρωικός κύκλος - κεφάλαιο 5 - Ο θάνατος του Πάτροκλου
1,60 €
0,80 €

ενότητα 5 - ο τρωικός κύκλος - κεφάλαιο 5 - Ο θάνατος του Πάτροκλου

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

ενότητα 5 - ο τρωικός κύκλος - κεφάλαιο 5 - Ο θάνατος του Πάτροκλου
1,60 €
0,80 €

ενότητα 5 - ο τρωικός κύκλος - κεφάλαιο 5 - Ο θάνατος του Πάτροκλου

Η πλούσια προβολή Powerpoint θα μας επιτρέψει να μάθουμε ευκολότερα τον σχετικό μύθο.