ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 4 - Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα, οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Ιστορία
Οκτώβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα, οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία της ιστορίας της Γ Δημοτικού ταξιδεύουμε σε διάφορα μέρη της Πελοποννήσου και βλέπουμε από κοντά τις περιπέτειες του Ηρακλή.

Αρχεία

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 4 - Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα,  οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία
1,60 €
0,80 €

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 4 - Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα, οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία

Το φύλλο εργασίας με την περίληψη και τις ασκήσεις δημιουργικής σκέψης.

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 4 - Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα,  οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία
1,60 €
0,80 €

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 4 - Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα, οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 4 - Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα,  οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία
1,60 €
0,80 €

ενότητα 2 Ο Ηρακλής - κεφάλαιο 4 - Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα, οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία

Η προβολή που συνοδεύει και υποστηρίζει ενεργά τη διδασκαλία μας.