Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μια πρωτότυπη εκπαιδευτική προσέγγιση για την μελέτη των γεωμορφολογικών στοιχείων του τόπου μας, στην ενότητα "Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄δημοτικού.

Αρχεία

Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του
1,60 €
0,80 €

Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του

Το φύλλο εργασίας διαμορφώνεται με τη μορφή ερωτηματολογίου για την καταγραφή των προσωπικών εμπειριών των μαθητών από τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου τους, ομαδοποιημένα με κατάλληλο τρόπο.

Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του
1,60 €
0,80 €

Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες προς τον διδάσκοντα ώστε να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του
1,60 €
0,80 €

Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του

Η παρουσίαση περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες του φύλλου εργασίας των μαθητών, ώστε να βοηθήσει τον διδάσκοντα και να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.