Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Η εκπαιδευτική προσέγγιση που προτείνεται στην ενότητα "Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, αποσκοπεί στην παρουσίαση των συνήθων προβλημάτων της κοινότητας και στην επίλυσή τους.

Αρχεία

Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα
1,60 €
0,80 €

Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα

Το φύλλο εργασίας των μαθητών ακολουθεί την πορεία της αναγνώρισης των προβλημάτων της κοινότητας και τις προτάσεις για την επίλυσή τους.

Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα
1,60 €
0,80 €

Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος αλλά και τις οδηγίες βήμα προς βήμα για την επίτευξή τους.

Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα
1,60 €
0,80 €

Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα

Η παρουσίαση βοηθά την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς περιλαμβάνει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας και διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.