Ο αριθμός 9

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Απρίλιος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση του αριθμού 9, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Ο αριθμός 9
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 9

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση του αριθμού 9

Ο αριθμός 9
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 9

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση του αριθμού 9

Ο αριθμός 9
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 9

Παρουσίαση για την εκμάθηση του αριθμού 9