Ο αριθμός 8

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Μάρτιος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση του αριθμού 8, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Ο αριθμός 8
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 8

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση του αριθμού 8

Ο αριθμός 8
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 8

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση του αριθμού 8

Ο αριθμός 8
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 8

Παρουσίαση για την εκμάθηση του αριθμού 8