Ο αριθμός 4

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση του αριθμού 4, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Ο αριθμός 4
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 4

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση του αριθμού 4

Ο αριθμός 4
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 4

Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση του αριθμού 4

Ο αριθμός 4
1,60 €
0,80 €

Ο αριθμός 4

Παρουσίαση για την εκμάθηση του αριθμού 4