4ο κεφάλαιο - 17η ενότητα - Οι γείτονες των Βυζαντινών

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Ιστορία
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην ενότητα Οι γείτονες των Βυζαντινών της Ιστορίας της Ε Δημοτικού εισαγόμαστε σε μια ακόμη σπουδαία σελίδα της βυζαντινής ιστορίας, σε αυτή που αφορά στη σχέση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τους Σλάβους, τους Αβάρους, τους Άραβες και τους Πέρσες.

Αρχεία

4ο κεφάλαιο - 17η ενότητα - Οι γείτονες των Βυζαντινών
1,60 €
0,80 €

4ο κεφάλαιο - 17η ενότητα - Οι γείτονες των Βυζαντινών

Το φύλλο εργασίας με την ευσύνοπτη απόδοση του μαθήματος και τις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορικές πηγές. Ελάτε να μάθουμε με ποιον τρόπο οι Σλάβοι οργάνωναν τις επιθέσεις τους εναντίον του Βυζαντίου, πώς καταδύονται κάτω από το νερό, ποια πολεμικά μέσα χρησιμοποιούσαν, αλλά και πώς τους αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί.

4ο κεφάλαιο - 17η ενότητα - Οι γείτονες των Βυζαντινών
1,60 €
0,80 €

4ο κεφάλαιο - 17η ενότητα - Οι γείτονες των Βυζαντινών

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

4ο κεφάλαιο - 17η ενότητα - Οι γείτονες των Βυζαντινών
1,60 €
0,80 €

4ο κεφάλαιο - 17η ενότητα - Οι γείτονες των Βυζαντινών

Η προβολή 20 διαφανειών θα βοηθήσει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν τα ιστορικά γεγονότα. Περιέχει τα κυριότερα σημεία του μαθήματος, χάρτες με τα στενά θαλάσσια περάσματα, φωτογραφίες των Πυλών της Κιλικίας, εικόνες και ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.