Έχουμε κανόνες

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο είναι μια πρωτότυπη και διαφορετική προσέγγιση στην δόμηση κανόνων, όπου εμπλέκονται ενεργά οι μαθητές, στην ενότητα "Έχουμε κανόνες" για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄.

Αρχεία

Έχουμε κανόνες
1,60 €
0,80 €

Έχουμε κανόνες

Το μάθημα αυτό συνδυάζει όλη την προηγούμενη γνώση, ώστε να καταλήξουν οι μαθητές στη δόμηση των κανόνων και να κατανοήσουν την χρησιμότητά τους.

Έχουμε κανόνες
1,60 €
0,80 €

Έχουμε κανόνες

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες που θα βοηθήσουν τον διδάσκοντα κατά την μαθησιακή διαδικασία.

Έχουμε κανόνες
1,60 €
0,80 €

Έχουμε κανόνες

Η παρουσίαση διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα. Επίσης συνοψίζει με παραστατικό τρόπο την πληροφορία που θέλουμε να παρουσιάσουμε στους μαθητές μας.