Το περιβάλλον του σχολείου μου. Οι τάξεις.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Σεπτέμβριος
2 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό σενάριο που καθοδηγεί τον διδάσκοντα και τους μαθητές στη γνωριμία, στην περιγραφή και την επίλυση προβλημάτων στην ενότητα "Το περιβάλλον του σχολείου μου. Οι τάξεις." της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄Δημοτικού.

Αρχεία

Το περιβάλλον του σχολείου μου. Οι τάξεις.
1,60 €
0,80 €

Το περιβάλλον του σχολείου μου. Οι τάξεις.

Το φύλλο εργασίας καθοδηγεί με διερευνητικό τρόπο τους μαθητές στην μελέτη του περιβάλλοντος του σχολείου και στον καθορισμό των προβλημάτων που αυτό αντιμετωπίζει.

Το περιβάλλον του σχολείου μου. Οι τάξεις.
1,60 €
0,80 €

Το περιβάλλον του σχολείου μου. Οι τάξεις.

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες που θα βοηθήσουν τον διδάσκοντα στη μαθησιακή διαδικασία.