3ο κεφάλαιο - 13η ενότητα - Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Ιστορία
Νοέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην ιστορία της Ε Δημοτικού και ειδικότερα στην ενότητα ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία εισαγόμαστε στο πολυσχιδές έργο του σημαντικότατου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, του Ιουστινιανού. Μέσα από πηγές καίρια επιλεγμένες εξοικειωνόμαστε με τα χρόνια της αυτοκρατορίας του.

Αρχεία

3ο κεφάλαιο - 13η ενότητα - Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
1,60 €
0,80 €

3ο κεφάλαιο - 13η ενότητα - Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

Το φύλλο εργασίας με τις πηγές.

3ο κεφάλαιο - 13η ενότητα - Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
1,60 €
0,80 €

3ο κεφάλαιο - 13η ενότητα - Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

3ο κεφάλαιο - 13η ενότητα - Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
1,60 €
0,80 €

3ο κεφάλαιο - 13η ενότητα - Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

Η προβολή Powerpoint η οποία συνοδεύει το υλικό μας.