" Η Αρετούσα "

Ενότητα

Β Δημοτικού
Ανθολόγιο
Νοέμβριος
2 αρχεία
Ελένη και Εύη Γκατσοπούλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για το κείμενο "Η Αρετούσα" του ανθολογίου της Α-Β τάξης.

Αρχεία

" Η Αρετούσα "
1,60 €
0,80 €

" Η Αρετούσα "

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου.δραστηριότητες για το κείμενο του ανθολογίου Α-Β Τάξης.

" Η Αρετούσα "
1,60 €
0,80 €

" Η Αρετούσα "

Παρουσίαση γισ το ανθολόγιο με στοχεία για το κείμενο και φωτογραφικό υλικό.