" Ο παπαγάλος "

Ενότητα

Α Δημοτικού
Ανθολόγιο
Σεπτέμβριος
2 αρχεία
Ελένη και Εύη Γκατσοπούλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για το ανθολόγιο Α-Β τάξης.

Αρχεία

" Ο παπαγάλος "
1,60 €
0,80 €

" Ο παπαγάλος "

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου,δραστηριότητες για το κείμενο του ανθολογίου Α-Β τάξης.

" Ο παπαγάλος "
1,60 €
0,80 €

" Ο παπαγάλος "

Παρουσίαση για το ανθολόγιο Α-Β τάξης με στοιχεία για το κείμενο και φωτογραφικό υλικό.