Παγκόσμια Προβλήματα

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
Απρίλιος
2 αρχεία
Όλγα Δούρου

Περιγραφή

Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Αρχεία

Παγκόσμια Προβλήματα
1,60 €
0,80 €

Παγκόσμια Προβλήματα

Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, υλικό για τον ελεύθερο χρόνο για τα παγκόσμια προβλήματα που δημιουργούνται από τον άνθρωπο.

Παγκόσμια Προβλήματα
1,60 €
0,80 €

Παγκόσμια Προβλήματα

Μαζί με το περιβάλλον, νοσεί και ο άνθρωπος.