Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτική πρόταση για την αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με παιγνιώδεις δραστηριότητες και βιντεοπαρουσιάσεις

Αρχεία

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων
1,60 €
0,80 €

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων

Φύλλο εργασίας για την αντιστοιχία επίπεδων-στερεών σχημάτων

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων
1,60 €
0,80 €

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων

Φύλλο εργασίας για την αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων στην καθημερινότητα

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων
1,60 €
0,80 €

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων
1,60 €
0,80 €

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων

Παρουσίαση για την αναγνώριση γεωμετρικών στερεών