Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και τη χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμενων που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με παιγνιώδεις δραστηριότητες.

Αρχεία

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων

Φύλλο εργασίας για την αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων

Φύλλο εργασίας που αφορά τη χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων
1,60 €
0,80 €

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων

Παρουσίαση για την αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και τη χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων