Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Πλήρης εκπαιδευτική πρόταση για τη σύνθεση και την ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες, επιτραπέζιο παιχνίδι και βιβλιοπροτάσεις

Αρχεία

Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα
1,60 €
0,80 €

Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα

Φύλλο εργασίας για τη σύνθεση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα

Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα
1,60 €
0,80 €

Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα

Φύλλο εργασίας για την ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα

Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα
1,60 €
0,80 €

Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα

Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα
1,60 €
0,80 €

Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα

Παρουσίαση για τη σύνθεση και την ανάλυση σχημάτων σε άλλα σχήματα