Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων

Ενότητα

Νηπιαγωγείο
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Σοφία Μπατσκίνη

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αρχεία

Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων
1,60 €
0,80 €

Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων

Φύλλο εργασίας για την ομαδοποίηση γεωμερικών σχημάτων (1)

Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων
1,60 €
0,80 €

Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων

Φύλλο εργασίας για την ομαδοποίηση γεωμερικών σχημάτων (2)

Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων
1,60 €
0,80 €

Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων

Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων
1,60 €
0,80 €

Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων

Παρουσίαση για την ομαδοποίηση σχημάτων