Βρέθηκαν 1624 ενότητες

Είδη πρότασης (ως προς τους βασικούς όρους)
ΣΤ Δημοτικού

Είδη πρότασης (ως προς τους βασικούς όρους)

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τα είδη της πρότασης.

Χρόνος
ΣΤ Δημοτικού

Χρόνος

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται ο χρόνος στην ελληνική γλώσσα.

Ονοματικές - Ρηματικές Φράσεις
ΣΤ Δημοτικού

Ονοματικές - Ρηματικές Φράσεις

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την Ονοματική και τη Ρηματική Φράση. Επίσης, θα μάθουμε πως μετατρέπουμε την Ονοματική Φράση σε Ρηματική, όπως και τη Ρηματική Φράση σε Ονοματική.

Ενεργητική- Παθητική Σύνταξη
ΣΤ Δημοτικού

Ενεργητική- Παθητική Σύνταξη

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την ενεργητική και την παθητική σύνταξη.

Ευθύς-πλάγιος λόγος
ΣΤ Δημοτικού

Ευθύς-πλάγιος λόγος

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο. Επιπλέον, θα μάθουμε πως μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

Αντωνυμίες
ΣΤ Δημοτικού

Αντωνυμίες

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τις αντωνυμίες και τα διάφορα είδη των αντωνυμιών που υπάρχουν.

Σελίδα 269 από 271