Βρέθηκαν 58 ενότητες

7η ενότητα - Καράβια - οι αντωνυμίες ποιος, ποια, ποιο & το διαζευκτικό ή
Α Δημοτικού

7η ενότητα - Καράβια - οι αντωνυμίες ποιος, ποια, ποιο & το διαζευκτικό ή

Γλώσσα
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Σε αυτήν την ενότητα, μέσα από κείμενα και δημιουργικές ασκήσεις μαθαίνουμε τις ερωτηματικές αντωνυμίες ποιος, ποια, ποιο και το διαζευκτικό σύνδεσμο ή σε αυτή την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού.

7η ενότητα - Καράβια - η έκθλιψη κι η αφαίρεση
Α Δημοτικού

7η ενότητα - Καράβια - η έκθλιψη κι η αφαίρεση

Γλώσσα
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Με δύο σημαντικά γραμματικά φαινόμενα εξοικειωνόμαστε σε αυτό το μάθημα της Γλώσσας της Α Δημοτικού, την έκθλιψη και την αφαίρεση μέσα από εμπνευσμένα κείμενα και δεκάδες ασκήσεις!

7η ενότητα - Καράβια - τα διαλυτικά
Α Δημοτικού

7η ενότητα - Καράβια - τα διαλυτικά

Γλώσσα
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Τα διαλυτικά μαθαίνουμε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μέσα από ενδιαφέροντα κείμενα και δημιουργικές ασκήσεις.

7η ενότητα - Καράβια - οι λέξεις που λήγουν σε -ρι, -πι & -δι
Α Δημοτικού

7η ενότητα - Καράβια - οι λέξεις που λήγουν σε -ρι, -πι & -δι

Γλώσσα
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Σε αυτήν την υποενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μαθαίνουμε τις λέξεις που λήγουν σε -ρι, -πι και -δι μέσα από ένα διασκεδαστικό κείμενο οδηγιών και πολλές ασκήσεις.

7η ενότητα - Καράβια - τα συμπλέγματα σμ, σβ & σγ
Α Δημοτικού

7η ενότητα - Καράβια - τα συμπλέγματα σμ, σβ & σγ

Γλώσσα
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Με τα συμφωνικά συμπλέγματα σμ, σβ και σγ εξοικειωνόμαστε σε αυτή την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού.

7η ενότητα - Καράβια - 25η Μαρτίου
Α Δημοτικού

7η ενότητα - Καράβια - 25η Μαρτίου

Γλώσσα
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 τιμούμε σε αυτό το μάθημα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον φύλλο εργασίας.

Σελίδα 7 από 10