Βρέθηκαν 37 ενότητες

Οι αθλητικές δραστηριότητες στο σχολείο μας. Κανόνες και αθλήματα
Α Δημοτικού

Οι αθλητικές δραστηριότητες στο σχολείο μας. Κανόνες και αθλήματα

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Στην διπλή ενότητα Οι αθλητικές δραστηριότητες στο σχολείο μας και Κανόνες και αθλήματα οι μαθητές μας αναγνωρίζουν τα είδη των γηπέδων αλλά και βασικούς κανόνες για την διεξαγωγή δημοφιλών αθλημάτων.

Αγαθά και επαγγέλματα
Α Δημοτικού

Αγαθά και επαγγέλματα

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Αγαθά και επαγγέλματα οι μαθητές εισάγονται στην εργασία των επαγγελματιών που μας βοηθούν στην ικανοποίηση των βασικών μας αναγκών.

Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου;
Α Δημοτικού

Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου;

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα Ποια φυτά ζουν στον τόπο μου οι μαθητές της Α Δημοτικού έρχονται σε επαφή με τα χαρακτηριστικά φυτά που έχουν συναντήσει στην περιοχή τους ή στις διακοπές τους.

Ποια είναι τα  μέρη των φυτών;
Α Δημοτικού

Ποια είναι τα μέρη των φυτών;

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα Ποια είναι τα μέρη των φυτών, οι μαθητές της Α Δημοτικού μελετούν τα βασικά μέρη των φυτών και τα αναγνωρίζουν σε γνωστά φυτά που βλέπουν στην καθημερινότητά τους.

Οι εποχές και τα φυτά
Α Δημοτικού

Οι εποχές και τα φυτά

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα Οι εποχές και τα φυτά οι μαθητές αναγνωρίζουν τις ανάγκες των φυτών ώστε να αναπτύσσονται σωστά είτε βρίσκονται στη φύση είτε βρίσκονται στον κήπο μας, ενώ παρατηρούν τις αλλαγές σε ένα φυλλοβόλο δέντρο κατά το πέρασμα των εποχών.

Ποια ζώα ζουν στον τόπο μου;
Α Δημοτικού

Ποια ζώα ζουν στον τόπο μου;

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα Ποια ζώα ζουν στον τόπο μου, οι μαθητές αναγνωρίζουν, καταγράφουν και ταξινομούν τα διάφορα είδη των ζώων που είναι πιθανόν να έχουν συναντήσει στην καθημερινότητά τους.

Σελίδα 5 από 7