Βρέθηκαν 346 ενότητες

6ο κεφάλαιο - 29η ενότητα - Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
Ε Δημοτικού

6ο κεφάλαιο - 29η ενότητα - Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα της ιστορίας της Ε δημοτικού με τον τίτλο Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία διερευνούμε τις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πιο συγκεκριμένα, μελετούμε τις επιθετικές ενέργειες των Σελτζούκων Τούρκων και των Νορμανδών και την αντίδραση της αυτοκρατορίας.

6ο κεφάλαιο - 30α ενότητα - Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
Ε Δημοτικού

6ο κεφάλαιο - 30α ενότητα - Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα με τον τίτλο Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της ιστορίας της Ε Δημοτικού μελετούμε την πρώτη άλωση της Βασιλεύουσας και τα αίτια στα οποία αυτή οφείλεται.

6ο κεφάλαιο - 30β ενότητα - Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
Ε Δημοτικού

6ο κεφάλαιο - 30β ενότητα - Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα της ιστορίας της Ε δημοτικού με τον τίτλο τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ταξιδεύουμε στη Νίκαια, στην Τραπεζούντα, στον Μυστρά και στο δεσποτάτο της Ηπείρου.

6ο κεφάλαιο - 30β ενότητα - Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
Ε Δημοτικού

6ο κεφάλαιο - 30β ενότητα - Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Στην ενότητα της ιστορίας της ε δημοτικού με τον τίτλο Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης μαθαίνουμε για τα τέσσερα βυζαντινά κράτη που δημιουργήθηκαν μετά την άλωση της Βασιλεύουσας από τους Φράγκους.

6ο κεφάλαιο - 31 ενότητα - Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο
Ε Δημοτικού

6ο κεφάλαιο - 31 ενότητα - Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο

Ιστορία
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα της ιστορίας της ε δημοτικού με τον τίτλο Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο μαθαίνουμε πώς ο αυτοκράτορας της Νίκαιας έγινε ... αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης. Ελάτε μαζί μας, για να μπούμε στη Βασιλεύουσα από ένα μυστικό πέρασμα και να την ανακαταλάβουμε.

6ο κεφάλαιο - 32 ενότητα - Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
Ε Δημοτικού

6ο κεφάλαιο - 32 ενότητα - Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

Ιστορία
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα της ιστορίας της ε΄ δημοτικού με τον τίτλο Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή βρισκόμαστε στη νύφη του Θερμαϊκού, στη δεύτερη Βασιλεύουσα και περιηγούμαστε στην ιστορία της και στα μνημεία της.

Σελίδα 55 από 58