Βρέθηκαν 41 ενότητες

What an experience!
Ε Δημοτικού

What an experience!

Αγγλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 8 – Μάθημα 2, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: Past Continuous and Past Simple, Απλός Αόριστος και Αόριστος Διαρκείας, αφήγηση ιστοριών

A traditional story
Ε Δημοτικού

A traditional story

Αγγλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 8 – Μάθημα 3, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: λεξιλόγιο σχετικό με τα Πασχαλινά έθιμα.

Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της όγδοης ενότητας
Ε Δημοτικού

Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της όγδοης ενότητας

Αγγλικά
|
Απρίλιος
|
1 αρχείο

She has helped save gorillas
Ε Δημοτικού

She has helped save gorillas

Αγγλικά
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 9 – Μάθημα 1, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: Present Perfect, εμπειρίες, σημαντικά γεγονότα

A trip to Dubai!
Ε Δημοτικού

A trip to Dubai!

Αγγλικά
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 9 – Μάθημα 2, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: Present Perfect και Past Simple, διαφορές στη χρήση του

Newspapers & Headlines
Ε Δημοτικού

Newspapers & Headlines

Αγγλικά
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Ενότητα 9 – Μάθημα 3, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: λεξιλόγιο σχετικό με τις εφημερίδες

Σελίδα 6 από 7