Βρέθηκαν 45 ενότητες

5o κεφάλαιο - 25η ενότητα - Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
Ε Δημοτικού

5o κεφάλαιο - 25η ενότητα - Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

Ιστορία
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του της ιστορίας της Ε Δημοτικού πηγαίνουμε στην αγορά μιας βυζαντινής πόλης και παρακολουθούμε τους εμπόρους που διαλαλούν την πραμάτεια τους. Ακόμα, μαθαίνουμε για τα μέτρα που λάμβαναν οι αυτοκράτορες για τους "δυνατούς" και προβληματιζόμαστε για το πώς πρέπει να οικοδομείται μια δίκαιη κοινωνία.

5ο κεφάλαιο - 26η ενότητα - Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των Ελλήνων κλασσικών
Ε Δημοτικού

5ο κεφάλαιο - 26η ενότητα - Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των Ελλήνων κλασσικών

Ιστορία
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των Ελλήνων κλασσικών της ιστορίας της Ε Δημοτικού μαθαίνουμε πολλά και θαυμαστά για τη σχολή της Μαγναύρας, για την Πατριαρχική σχολή, για τη μικροτεχνία και την ελεφαντοτεχνία στα χρόνια της μακεδονικής δυναστείας, καθώς και για το πώς διεσώθη ο πλούτος των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.

5ο κεφάλαιο - 27η ενότητα - Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων
Ε Δημοτικού

5ο κεφάλαιο - 27η ενότητα - Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων της ιστορίας της Ε Δημοτικού μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Αλήθεια, τι έτρωγαν οι κάτοικοι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πώς το έτρωγαν, πώς διασκέδαζαν, έκαναν νηστεία ή μήπως έκαναν παρασπονδίες και όταν αδικούνταν ποιος τους προστάτευε; Αυτά και πολλά άλλα μυστήρια θα εξιχνιάσουμε στο σημερινό μάθημα. Έτοιμοι; Φύγαμε.

5ο κεφάλαιο - 28η ενότητα - Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
Ε Δημοτικού

5ο κεφάλαιο - 28η ενότητα - Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα της ιστορίας της Ε δημοτικού μελετούμε τις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ειδικότερα, μαθαίνουμε με την κατάργηση του Αλληλέγγυου φόρου, τη μη παροχή κλήρου στους Ακρίτες, την πρόσληψη ξένων μισθοφόρων και τις συνέπειες που είχαν αυτές οι πρωτοβουλίες.

6ο κεφάλαιο - 29η ενότητα - Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
Ε Δημοτικού

6ο κεφάλαιο - 29η ενότητα - Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα της ιστορίας της Ε δημοτικού με τον τίτλο Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία διερευνούμε τις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πιο συγκεκριμένα, μελετούμε τις επιθετικές ενέργειες των Σελτζούκων Τούρκων και των Νορμανδών και την αντίδραση της αυτοκρατορίας.

6ο κεφάλαιο - 30α ενότητα - Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
Ε Δημοτικού

6ο κεφάλαιο - 30α ενότητα - Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα με τον τίτλο Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της ιστορίας της Ε Δημοτικού μελετούμε την πρώτη άλωση της Βασιλεύουσας και τα αίτια στα οποία αυτή οφείλεται.

Σελίδα 5 από 8