Βρέθηκαν 22 ενότητες

1η ενότητα -  1η υποενότητα  Ο φίλος μας το περιβάλλον
Ε Δημοτικού

1η ενότητα - 1η υποενότητα Ο φίλος μας το περιβάλλον

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Σε αυτό το μάθημα παρέα με μια σταγόνα θα μιλήσουμε για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και για τις εκφράσεις που δηλώνουν το χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα μάθουμε στην ενότητα Ο φίλος μας το περιβάλλον της Ε Δημοτικού.

1η ενότητα - 2η υποενότητα  Ο φίλος μας το περιβάλλον
Ε Δημοτικού

1η ενότητα - 2η υποενότητα Ο φίλος μας το περιβάλλον

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Με κείμενα, καθηλωτικές φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα διαπιστώνουμε τις συνέπειες από το λιώσιμο των πάγων και τις ευθύνες που έχουμε όλοι μας για την διαφύλαξή του στην ενότητα Ο φίλος μας το περιβάλλον της Ε Δημοτικού.

1η ενότητα -  3η υποενότητα  Ο φίλος μας το περιβάλλον
Ε Δημοτικού

1η ενότητα - 3η υποενότητα Ο φίλος μας το περιβάλλον

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα Ο φίλος μας το περιβάλλον της Ε δημοτικού ένα σκουλήκι μας εξηγεί πόσο πολύτιμη είναι η δράση του για την ισορροπία του πλανήτη και πόσο χρήσιμο είναι για τη διατροφή μας!

2η ενότητα - 1η υποενότητα   Η ζωή στην πόλη
Ε Δημοτικού

2η ενότητα - 1η υποενότητα Η ζωή στην πόλη

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο προσφέρεται για πολλές αναγνώσεις και πολλές «αναγνώσεις» εντός της τάξης, θα διαβάσουμε στην ενότητα Η ζωή στην πόλη της Ε δημοτικού και θα προσεγγίσουμε αφενός μεν το ζήτημα των συνθηκών διαβίωσης στην πόλη, αφετέρου δε σημαντικά γραμματικά φαινόμενα.

2η ενότητα - 2η υποενότητα   Η ζωή στην πόλη
Ε Δημοτικού

2η ενότητα - 2η υποενότητα Η ζωή στην πόλη

Γλώσσα
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για μια πόλη της Γερμανίας η οποία εξασφάλισε πολύ υψηλή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της έχει καταχωρισθεί στην ενότητα Η ζωή στην πόλη της Ε Δημοτικού μαζί με μια πολύ αναλυτική προσέγγιση των αριθμητικών (πίνακας 3 σελίδων).

2η ενότητα - 3η υποενότητα   Η ζωή στην πόλη
Ε Δημοτικού

2η ενότητα - 3η υποενότητα Η ζωή στην πόλη

Γλώσσα
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο για τη ζωή στην Στοκχόλμη και το σεβασμό που επιδεικνύεται προς το περιβάλλον κλείνουμε την ενότητα Η ζωή στην πόλη της Ε Δημοτικού.

Σελίδα 1 από 4