Βρέθηκαν 46 ενότητες

6o φύλλο αξιολόγησης
Ε Δημοτικού

6o φύλλο αξιολόγησης

Γεωγραφία
|
Ιανουάριος
|
1 αρχείο

Το 6ο φυλλάδιο αξιολόγησης από το τετράδιο εργασιών για τη Γεωγραφία της Ε΄.

Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας (μόνο απαντήσεις)
Ε Δημοτικού

Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Ιανουάριος
|
1 αρχείο

Οι αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών για τη χλωρίδα και την πανίδα της Ελλάδας

Η βλάστηση της Ελλάδας (μόνο απαντήσεις)
Ε Δημοτικού

Η βλάστηση της Ελλάδας (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Οι απαντήσεις του τετραδίου εργασιών για τη Γεωγραφία της Ε΄σε μία πολυμεσική παρουσίαση.

Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας (μόνο απαντήσεις)
Ε Δημοτικού

Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Όλες οι δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών για τη συγκεκριμένη ενότητα της Γεωγραφίας της Ε΄, με πλήρεις απαντήσεις.

7ο φύλλο αξιολόγησης
Ε Δημοτικού

7ο φύλλο αξιολόγησης

Γεωγραφία
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Το 7ο φύλλο αξιολόγησης από το τετράδιο εργασιών της Γεωγραφίας για την Ε΄τάξη.

Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης (μόνο απαντήσεις)
Ε Δημοτικού

Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Αναλυτικές απαντήσεις για τις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών της Γεωγραφίας της Ε΄τάξης.

Σελίδα 5 από 8