Βρέθηκαν 46 ενότητες

Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας
Ε Δημοτικού

Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας

Γεωγραφία
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για τη Γεωγραφία της Ε’ δημοτικού στην ενότητα "Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας". Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του τετραδίου εργασιών και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Η θέση της Ελλάδας
Ε Δημοτικού

Η θέση της Ελλάδας

Γεωγραφία
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα "Η θέση της Ελλάδας" στη Γεωγραφία της Ε’ δημοτικού. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολύμορφο υλικό, διαθεματικές δραστηριότητες και πολυμεσικό τεστ γνώσεων.

Οι ακτές της Ελλάδας
Ε Δημοτικού

Οι ακτές της Ελλάδας

Γεωγραφία
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Νοητικά πειράματα και ιστοεξερεύνηση είναι ορισμένες από τις πολλές δραστηριότητες που προτείνονται στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο για τις ακτές της Ελλάδας.

Οι θάλασσες της Ελλάδας
Ε Δημοτικού

Οι θάλασσες της Ελλάδας

Γεωγραφία
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για τις θάλασσες της Ελλάδας. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες εφαρμογής, αλλά και διαθεματικές δραστηριότητες που συνδέουν τη Γεωγραφία με άλλα γνωστικά αντικείμενα και την καθημερινότητα.

Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας
Ε Δημοτικού

Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

Γεωγραφία
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Αναλυτικές οδηγίες που καθοδηγούν βήμα προς βήμα σε όλο το μάθημα "Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας". Περιλαμβάνει σύντομη θεωρία, πολλές δραστηριότητες, αλλά και διαθεματική πρόταση.

Η ζωή στα νησιά
Ε Δημοτικού

Η ζωή στα νησιά

Γεωγραφία
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την Γεωγραφία της πέμπτης δημοτικού στην ενότητα "Η ζωή στα νησιά". Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Σελίδα 2 από 8