Βρέθηκαν 63 ενότητες

Πολλαπλασιασμός  φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα – Αντίστροφοι αριθμοί - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα – Αντίστροφοι αριθμοί - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία του πολλαπλασιασμού φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα και των αντίστροφων αριθμών στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Διαίρεση κλασμάτων - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Διαίρεση κλασμάτων - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της διαίρεσης κλασμάτων στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Αναγωγή στην κλασματική μονάδα ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Αναγωγή στην κλασματική μονάδα ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της αναγωγής στην κλασματική μονάδα στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Επαναληπτικό 3: Κεφάλαια 13 - 21 - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Επαναληπτικό 3: Κεφάλαια 13 - 21 - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Επανάληψη των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 3.

Συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων -  ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή.  - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή. - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
5 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία και την κατανόηση της μέσης τιμής στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Σελίδα 4 από 11