Βρέθηκαν 63 ενότητες

Οι κλασματικοί αριθμοί - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Οι κλασματικοί αριθμοί - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή στην έννοια των κλασματικών αριθμών στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή στην έννοια των μεικτών αριθμών στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Το κλάσμα ως  πηλίκο διαίρεσης - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία του κλάσματος ως ακριβές πηλίκου διαίρεσης στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της ισοδυναμίας και της διαίρεσης κλασμάτων στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της σύγκρισης και της διάταξης κλασμάτων στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ε Δημοτικού

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της πρόσθεσης και αφαίρεσης κλασμάτων στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.

Σελίδα 3 από 11