Βρέθηκαν 46 ενότητες

Πώς παράγεται ο ήχος;
Ε Δημοτικού

Πώς παράγεται ο ήχος;

Φυσικά
|
Μάρτιος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα "Πώς παράγεται ο ήχος" στη Φυσική της Ε΄δημοτικού. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες, δραστηριότητες πειραματισμού, εφαρμογής της γνώσης και διαθεματικές, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Πώς διαδίδεται ο ήχος;
Ε Δημοτικού

Πώς διαδίδεται ο ήχος;

Φυσικά
|
Μάρτιος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα "Πώς διαδίδεται ο ήχος" στη Φυσική της Ε΄δημοτικού. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες, δραστηριότητες πειραματισμού, εφαρμογής της γνώσης και διαθεματικές, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Ανάκλαση του ήχου
Ε Δημοτικού

Ανάκλαση του ήχου

Φυσικά
|
Μάρτιος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα "Ανάκλαση του ήχου" στη Φυσική της Ε΄δημοτικού. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες, δραστηριότητες πειραματισμού, εφαρμογής της γνώσης και διαθεματικές, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Απορρόφηση του ήχου
Ε Δημοτικού

Απορρόφηση του ήχου

Φυσικά
|
Απρίλιος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα "Απορρόφηση του ήχου" στη Φυσική της Ε΄ δημοτικού. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες, δραστηριότητες πειραματισμού, εφαρμογής της γνώσης και διαθεματικές, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Άνθρωπος και ήχος – Το αφτί μας
Ε Δημοτικού

Άνθρωπος και ήχος – Το αφτί μας

Φυσικά
|
Απρίλιος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα "Πώς παράγεται ο ήχος" στη Φυσική της Ε΄δημοτικού. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες, δραστηριότητες πειραματισμού, εφαρμογής της γνώσης και διαθεματικές, ενώ περιλαμβάνει και τις εκφωνήσεις με τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.

Ηχορύπανση – Ηχοπροστασία
Ε Δημοτικού

Ηχορύπανση – Ηχοπροστασία

Φυσικά
|
Απρίλιος
|
7 αρχεία

Το ξέρατε ότι τα άλογα κούρσας φορούν καλύμματα στα αφτιά τους; Γιατί οι ώρες κοινής ησυχίας ονομάζονται έτσι; Τι δείχνουν οι ετικέτες των ελαστικών για την παραγωγή ήχου; Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις δραστηριότητες που προτείνουμε για την ενότητα της "Ηχορύπανσης-Ηχοπροστασίας" στα Φυσικά της Ε΄.

Σελίδα 6 από 8