Βρέθηκαν 46 ενότητες

Ένα απλό κύκλωμα
Ε Δημοτικού

Ένα απλό κύκλωμα

Φυσικά
|
Φεβρουάριος
|
7 αρχεία

Ξέρετε πόσες λέξεις στην ηλεκτρολογία είναι Γαλλικές; Ντουί, πρίζα, φις και πολλές άλλες. Αυτή είναι η διαθεματική δραστηριότητα που προτείνουμε, μαζί με 10 δραστηριότητες εφαρμογής από την καθημερινή ζωή, για την ενότητα "Ένα απλό κύκλωμα"για τη Φυσική της Ε΄δημοτικού.

Το ηλεκτρικό ρεύμα
Ε Δημοτικού

Το ηλεκτρικό ρεύμα

Φυσικά
|
Φεβρουάριος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο για το ηλεκτρικό ρεύμα στα Φυσικά της Ε΄ δημοτικού. Περιλαμβάνει δραστηριότητες εφαρμογής της γνώσης των μαθητών αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Αγωγοί και μονωτές
Ε Δημοτικού

Αγωγοί και μονωτές

Φυσικά
|
Φεβρουάριος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο για τους αγωγούς και τους μονωτές στα Φυσικά της Ε΄ δημοτικού. Περιλαμβάνει δραστηριότητες εφαρμογής της γνώσης των μαθητών αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Ο διακόπτης
Ε Δημοτικού

Ο διακόπτης

Φυσικά
|
Μάρτιος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο για τον διακόπτη στα Φυσικά της Ε΄ δημοτικού. Περιλαμβάνει δραστηριότητες εφαρμογής της γνώσης των μαθητών αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση
Ε Δημοτικού

Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση

Φυσικά
|
Μάρτιος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο για τη σύνδεση στη σειρά και την παράλληλη σύνδεση στα Φυσικά της Ε΄ δημοτικού. Περιλαμβάνει δραστηριότητες εφαρμογής της γνώσης των μαθητών αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Ηλεκτρικό ρεύμα – Μια επικίνδυνη υπόθεση
Ε Δημοτικού

Ηλεκτρικό ρεύμα – Μια επικίνδυνη υπόθεση

Φυσικά
|
Μάρτιος
|
7 αρχεία

Γιατί το ανθρώπινο σώμα είναι αγωγός; Γιατί χρησιμοποιούμε ασφάλειες; Γιατί τις λέμε τηκόμενες; Τι είναι το βραχυκύκλωμα; Αυτές είναι ορισμένοι από τους στόχους που διαπραγματευόμαστε στο εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας "Ηλεκτρικό ρεύμα-Μια επικίνδυνη υπόθεση" στη Φυσική της Ε΄.

Σελίδα 5 από 8