Βρέθηκαν 46 ενότητες

Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται
Ε Δημοτικού

Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται

Φυσικά
|
Νοέμβριος
|
7 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για την ενότητα "Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται" των Φυσικών της Ε’ δημοτικού. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Το θερμόμετρο
Ε Δημοτικού

Το θερμόμετρο

Φυσικά
|
Δεκέμβριος
|
7 αρχεία

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα "Το θερμόμετρο" στη Φυσική της Ε΄τάξης με αυστηρά επιστημονικά και εκπαιδευτικά κριτήρια. Λειτουργεί παράλληλα με το σχολικό βιβλίο, με πολλές νέες προτάσεις και πρωτότυπα θέματα, διαγώνισμα όπως μία δραστηριότητα ιστοεξερεύνησης.

Θερμοκρασία-Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές
Ε Δημοτικού

Θερμοκρασία-Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

Φυσικά
|
Δεκέμβριος
|
7 αρχεία

Εκπαιδευτική πρόταση για την ενότητα "Θερμοκρασία-Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές" στα Φυσικά Ε΄ τάξη. Αναλυτικό σχέδιο μαθήματος, κριτήριο αξιολόγησης, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ γνώσεων.

Τήξη και πήξη
Ε Δημοτικού

Τήξη και πήξη

Φυσικά
|
Δεκέμβριος
|
7 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την τήξη και την πήξη στη Φυσική της Ε' που περιλαμβάνει πειραματισμό, κατασκευή, πολλαπλές δραστηριότητες εφαρμογής, τεστ αξιολόγησης καθώς και ένα πολυμεσικό κουίζ!

Εξάτμιση και συμπύκνωση
Ε Δημοτικού

Εξάτμιση και συμπύκνωση

Φυσικά
|
Δεκέμβριος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο για την εξάτμιση και τη συμπύκνωση στα Φυσικά της Ε΄ δημοτικού. Περιλαμβάνει δραστηριότητες εφαρμογής της γνώσης των μαθητών αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Βρασμός
Ε Δημοτικού

Βρασμός

Φυσικά
|
Ιανουάριος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο για τον βρασμό στα Φυσικά της Ε΄ δημοτικού. Περιλαμβάνει δραστηριότητες εφαρμογής της γνώσης των μαθητών αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Σελίδα 3 από 8