Βρέθηκαν 46 ενότητες

Όγκος
Ε Δημοτικού

Όγκος

Φυσικά
|
Σεπτέμβριος
|
7 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για την ενότητα του Όγκου της Φυσικής της Ε' δημοτικού. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Μάζα
Ε Δημοτικού

Μάζα

Φυσικά
|
Σεπτέμβριος
|
7 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για την ενότητα της μάζας της Φυσικής της Ε' δημοτικού. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολυμεσικό υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Πυκνότητα
Ε Δημοτικού

Πυκνότητα

Φυσικά
|
Σεπτέμβριος
|
7 αρχεία

Ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση για την ενότητα της πυκνότητας για τη Φυσική της Ε’ δημοτικού. Περιέχει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πολύμορφο υλικό, κριτήριο αξιολόγησης και πολυμεσικό τεστ γνώσεων.

Μελετάμε τα μείγματα
Ε Δημοτικού

Μελετάμε τα μείγματα

Φυσικά
|
Οκτώβριος
|
7 αρχεία

Για το μάθημα των μειγμάτων των Φυσικών της Ε’ δημοτικού ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό. Περιλαμβάνει νέες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πειράματα, διαγώνισμα και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Μελετάμε τα διαλύματα
Ε Δημοτικού

Μελετάμε τα διαλύματα

Φυσικά
|
Οκτώβριος
|
7 αρχεία

Ένα πλήρες σχέδιο μαθήματος για το μάθημα των διαλυμάτων της Ε’ δημοτικού. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πειράματα, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.

Η Ενέργεια έχει πολλά «πρόσωπα»
Ε Δημοτικού

Η Ενέργεια έχει πολλά «πρόσωπα»

Φυσικά
|
Οκτώβριος
|
7 αρχεία

Σχέδιο μαθήματος για τις αποθήκες ενέργειας στην Ε’ τάξη που ακολουθεί με συνέπεια την εκπαιδευτική μεθοδολογία, υπηρετεί σαφείς διδακτικούς στόχους και εμπεριέχει πολλές δραστηριότητες εφαρμογής στην καθημερινή ζωή μαθητών.

Σελίδα 1 από 8