Βρέθηκαν 52 ενότητες

Magic Letterland - Kk Ll Mm Nn
Νηπιαγωγείο

Magic Letterland - Kk Ll Mm Nn

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα με την διδασκαλία της αλφαβήτου και φωνητική εκμάθηση των γραμμάτων K-L-M-N

Magic Letterland - Oo Pp Qq Rr
Νηπιαγωγείο

Magic Letterland - Oo Pp Qq Rr

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα με την διδασκαλία της αλφαβήτου και φωνητική εκμάθηση των γραμμάτων O-P-Q-R

Magic Letterland - Ss Tt Uu Vv
Νηπιαγωγείο

Magic Letterland - Ss Tt Uu Vv

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα με την διδασκαλία της αλφαβήτου και φωνητική εκμάθηση των γραμμάτων S-T-U-V

Magic Letterland - Ww Xx Yy Zz
Νηπιαγωγείο

Magic Letterland - Ww Xx Yy Zz

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα με την διδασκαλία της αλφαβήτου και φωνητική εκμάθηση των γραμμάτων W-X-Y-Z

Magic Letterland - Review A-Z
Νηπιαγωγείο

Magic Letterland - Review A-Z

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Επανάληψη των γραμμάτων της αλφαβήτου.

1.3 School is fun
Νηπιαγωγείο

1.3 School is fun

Αγγλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ενίσχυση της γλώσσας που χρησιμοποιείται για γνωριμίες. Επίσης παρουσίαση απλών εντολών και ενίσχυση μίνι διαλόγων.

Σελίδα 7 από 9