Βρέθηκαν 52 ενότητες

Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά
Νηπιαγωγείο

Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση των κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα
Νηπιαγωγείο

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση των κατευθύνσεων εμπρός, πίσω και ανάμεσα που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα
Νηπιαγωγείο

Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση των κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά και δίπλα που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω
Νηπιαγωγείο

Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση των κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα και έξω που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους
Νηπιαγωγείο

Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους
Νηπιαγωγείο

Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους

Μαθηματικά
|
Δεκέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Σελίδα 2 από 9