Βρέθηκαν 33 ενότητες

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)
Νηπιαγωγείο

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5 (συνέχεια)

Μαθηματικά
|
Ιούνιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 5, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10
Νηπιαγωγείο

Γνώση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10

Μαθηματικά
|
Ιούνιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των διπλών αθροισμάτων μέχρι το 10, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο
Νηπιαγωγείο

Αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο

Μαθηματικά
|
Ιούνιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση 1 δεκάδας ως 10 μονάδες και την κατανόηση της έννοιας μισό-ολόκληρο, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Σελίδα 6 από 6