Βρέθηκαν 33 ενότητες

Ο αριθμός 10
Νηπιαγωγείο

Ο αριθμός 10

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση του αριθμού 10, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Οι αριθμοί από το 11 έως το 20
Νηπιαγωγείο

Οι αριθμοί από το 11 έως το 20

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των αριθμών από το 11 έως το 20, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων
Νηπιαγωγείο

Αριθμολέξεις και αναγνώριση/γραφή μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων

Μαθηματικά
|
Απρίλιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση αριθμολέξεων, μονοψήφιων αριθμών και δεκάδων, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων
Νηπιαγωγείο

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων πραγμάτων και 1-1 αντιστοιχία αντικειμένων, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)
Νηπιαγωγείο

Ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10)

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάλυση αριθμού σε άθροισμα δύο προσθετέων με χρήση αντικειμένων (μέχρι το 10), που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5
Νηπιαγωγείο

Γνώση των αθροισμάτων μέχρι το 5

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
5 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 5, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι

Σελίδα 5 από 6