Βρέθηκαν 24 ενότητες

Le passe compose - Ο Αόριστος
ΣΤ Δημοτικού

Le passe compose - Ο Αόριστος

Γαλλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τον αόριστο χρόνο στα Γαλλικά για τη ΣΤ Δημοτικού

Le future proche - Ο εγγύς μέλλων
ΣΤ Δημοτικού

Le future proche - Ο εγγύς μέλλων

Γαλλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τον Εγγύ μέλλοντα στα Γαλλικά της ΣΤ Δημοτικού

L ete - Το καλοκαίρι
ΣΤ Δημοτικού

L ete - Το καλοκαίρι

Γαλλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα του καλοκαιριού στα Γαλλικά για τη ΣΤ Δημοτικού

Les vetements - Τα ρούχα
ΣΤ Δημοτικού

Les vetements - Τα ρούχα

Γαλλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα των ρούχων στα Γαλλικά της ΣΤ Δημοτικού

Les metiers - Τα επαγγέλματα
ΣΤ Δημοτικού

Les metiers - Τα επαγγέλματα

Γαλλικά
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα των επαγγελμάτων στα Γαλλικά της ΣΤ Δημοτικού

Les matieres scolaires - Τα σχολικά μαθήματα
ΣΤ Δημοτικού

Les matieres scolaires - Τα σχολικά μαθήματα

Γαλλικά
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα των σχολικών μαθημάτων στα Γαλλικά για τη ΣΤ Δημοτικού

Σελίδα 4 από 4