Βρέθηκαν 24 ενότητες

Les adjectifs numeraux (de 70 a 100) - Τα αριθμητικά (70 - 100)
ΣΤ Δημοτικού

Les adjectifs numeraux (de 70 a 100) - Τα αριθμητικά (70 - 100)

Γαλλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα 1 των αριθμητικών στα Γαλλικά για τη ΣΤ Δημοτικού

Decrire quelqu΄un - Περιγράφω κάποιον
ΣΤ Δημοτικού

Decrire quelqu΄un - Περιγράφω κάποιον

Γαλλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τα προσδιοριστικά επίθετα για τη ΣΤ Δημοτικού

Decrire le caractere de quelqu΄un - Περιγράφω το χαρακτήρα κάποιου
ΣΤ Δημοτικού

Decrire le caractere de quelqu΄un - Περιγράφω το χαρακτήρα κάποιου

Γαλλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα περιγραφής του χαρακτήρα κάποιου για τη ΣΤ Δημοτικού.

Les loisirs - le temps libre / ελεύθερος χρόνος (χόμπι)
ΣΤ Δημοτικού

Les loisirs - le temps libre / ελεύθερος χρόνος (χόμπι)

Γαλλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα του ελεύθερου χρόνου για τα Γαλλικά της ΣΤ Δημοτικού

L heure - les moments de la journee / Ωρα - χρονικές περίοδοι ημέρα
ΣΤ Δημοτικού

L heure - les moments de la journee / Ωρα - χρονικές περίοδοι ημέρα

Γαλλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ώρας στα Γαλλικά για την ΣΤ Δημοτικού

Exprimer la quantite - Εκφράζω την ποσότητα
ΣΤ Δημοτικού

Exprimer la quantite - Εκφράζω την ποσότητα

Γαλλικά
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία έκφρασης της ποσότητας στα Γαλλικά ΣΤ Δημοτικού

Σελίδα 1 από 4