Βρέθηκαν 40 ενότητες

Unit 7: 1. Famous record holders
ΣΤ Δημοτικού

Unit 7: 1. Famous record holders

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 7: Share your experiences και την παράγραφο 1. Famous record holders στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και τον Present Perfect. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 7: 2. Top stories on the radio
ΣΤ Δημοτικού

Unit 7: 2. Top stories on the radio

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 7: Share your experiences και την παράγραφο 2. Top stories on the radio στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και τον Present Perfect Continuous. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 7: 3. Going  for the gold
ΣΤ Δημοτικού

Unit 7: 3. Going for the gold

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 7: Share your experiences και την παράγραφο 3. Going for the gold στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και την γραμματική της ενότητας. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Test Unit 7
ΣΤ Δημοτικού

Test Unit 7

Αγγλικά
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα που αφορά τα γραμματικά φαινόμενα, καθώς και το λεξιλόγιο του Unit 7 των Αγγλικών της Στ Δημοτικού.

Unit 8: 1. Harmony, melody and rhythm
ΣΤ Δημοτικού

Unit 8: 1. Harmony, melody and rhythm

Αγγλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 8: Blow your own trumpet και την παράγραφο 1. Harmony, melody and rhythm στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και το first conditional. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 8: 2. Feel the rhythm
ΣΤ Δημοτικού

Unit 8: 2. Feel the rhythm

Αγγλικά
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 8: Blow your own trumpet και την παράγραφο 2. Feel the rhythm στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και το second conditional. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Σελίδα 5 από 7