Βρέθηκαν 40 ενότητες

Unit 1: 1. Meeting the Newcomers
ΣΤ Δημοτικού

Unit 1: 1. Meeting the Newcomers

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 1 Our Multicultural Class και την παράγραφο 1. Meeting the Newcomers στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και του Present Simple. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 1: 2. At the school lab
ΣΤ Δημοτικού

Unit 1: 2. At the school lab

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα 2 της Ενότητας 1 των Αγγλικών της Στ Δημοτικού. Περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις σχετικά με τον Present Continuous, λεξιλογικές ασκήσεις και ασκήσεις listening.

Unit 1: 3. A Geography project
ΣΤ Δημοτικού

Unit 1: 3. A Geography project

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα 3 της Ενότητας 1 των Αγγλικών της Στ Δημοτικού. Στοχεύει στην εξάσκηση στον Present Simple και Present Continuous, στην αφομοίωση του λεξιλογίου και στην κατανόηση κειμένου.

Test Unit 1
ΣΤ Δημοτικού

Test Unit 1

Αγγλικά
|
Σεπτέμβριος
|
1 αρχείο

Διαγώνισμα που αφορά τα γραμματικά φαινόμενα (Present Simple και Present Continuous), καθώς και το λεξιλόγιο της Ενότητας 1 των Αγγλικών της Στ Δημοτικού.

Unit 2: 1. At the supermarket
ΣΤ Δημοτικού

Unit 2: 1. At the supermarket

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 2 Going Shopping και την παράγραφο 1. At the supermarket στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και των countable – uncountable nouns. Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Unit 2: 2. At the mall
ΣΤ Δημοτικού

Unit 2: 2. At the mall

Αγγλικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για το Unit 2 Going Shopping και την παράγραφο 2. At the mall στα Αγγλικά της Στ' Δημοτικού. Περιλαμβάνει ασκήσεις για εξάσκηση του λεξιλογίου και τα verbs of sense και few/ a few / little / a little . Πλαισιώνεται από σχέδιο μαθήματος, πολυμεσική παρουσίαση και διαδραστικό κουίζ.

Σελίδα 1 από 7