Βρέθηκαν 32 ενότητες

Πνευματικά διακαιώματα
ΣΤ Δημοτικού

Πνευματικά διακαιώματα

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Φεβρουάριος
|
2 αρχεία

Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα και ποιους προστατεύουν.

Η Ενημέρωση του Πολίτη
ΣΤ Δημοτικού

Η Ενημέρωση του Πολίτη

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Φεβρουάριος
|
2 αρχεία

Τι και ποια είναι τα ΜΜΕ, ποιες οι λειτουργίες τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Όργανα και Λειτουργίες της
ΣΤ Δημοτικού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Όργανα και Λειτουργίες της

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Μάρτιος
|
2 αρχεία

Από ποιες χώρες αποτελείται η ΕΕ και ποια είναι τα όργανά της.

Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΣΤ Δημοτικού

Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Μάρτιος
|
2 αρχεία

Η διαδικασία που ακολούθησε η Ελλάδα για να γίνει μέλος της ΕΕ και του Ευρώ.

Σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΣΤ Δημοτικού

Σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Μάρτιος
|
2 αρχεία

Οι σχέσεις με τα κράτη της ΕΕ και τα προγράμματα για την συνεργασία μεταξύ των πολιτών της.

Λαοί και Πολιτισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΣΤ Δημοτικού

Λαοί και Πολιτισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Απρίλιος
|
2 αρχεία

Οι γλώσσες της ΕΕ

Σελίδα 4 από 6