Βρέθηκαν 32 ενότητες

Το Κράτος
ΣΤ Δημοτικού

Το Κράτος

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Δεκέμβριος
|
2 αρχεία

Τι είναι το κράτος, τι περιλαμβάνει και ποιες οι μορφές εξουσίας.

Το Πολίτευμα και οι μορφές του
ΣΤ Δημοτικού

Το Πολίτευμα και οι μορφές του

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Δεκέμβριος
|
2 αρχεία

Τύποι πολιτευμάτων.

Το Δημοκρατικό Πολίτευμα
ΣΤ Δημοτικού

Το Δημοκρατικό Πολίτευμα

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Ιανουάριος
|
2 αρχεία

Τα είδη του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας
ΣΤ Δημοτικού

Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Ιανουάριος
|
2 αρχεία

Οι τρεις εξουσίες και οι αρμοδιότητες των Υπουργείων.

Το ελληνικό Σύνταγμα
ΣΤ Δημοτικού

Το ελληνικό Σύνταγμα

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Ιανουάριος
|
2 αρχεία

Η ιστορία, η μορφή και το περιεχόμενο του Συντάγματος.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη
ΣΤ Δημοτικού

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Φεβρουάριος
|
2 αρχεία

Ποιοι είναι οι τύποι δικαιωμάτων και τι περιλαμβάνουν.

Σελίδα 3 από 6