Βρέθηκαν 32 ενότητες

Άλλα θρησκεύματα στην Ελλάδα
ΣΤ Δημοτικού

Άλλα θρησκεύματα στην Ελλάδα

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Οκτώβριος
|
2 αρχεία

Μαθαίνουμε για την αρχή της ανεξιθρησκίας στην χώρα μας.

Οι Δήμοι στην Ελλάδα
ΣΤ Δημοτικού

Οι Δήμοι στην Ελλάδα

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Νοέμβριος
|
2 αρχεία

Μαθαίνουμε για τον τρόπο χωρισμού γεωγραφικά και βάσει αρμοδιοτήτων των περιοχών της χώρας μας.

Οργάνωση – Διοίκηση των Δήμων
ΣΤ Δημοτικού

Οργάνωση – Διοίκηση των Δήμων

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Νοέμβριος
|
2 αρχεία

Μαθαίνουμε για την οργάνωση και διοίκηση των Δημοτικών Συμβουλίων

Οι εκλογές στο Δήμο
ΣΤ Δημοτικού

Οι εκλογές στο Δήμο

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Νοέμβριος
|
2 αρχεία

Αυτή η ενότητα είναι αφιαιρωμένη στον τρόπο εκλογής του Δημοτικού Συμβουλίου

Η Οικονομική Οργάνωση των Δήμων
ΣΤ Δημοτικού

Η Οικονομική Οργάνωση των Δήμων

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Νοέμβριος
|
2 αρχεία

Οι μαθητές ανακαλύπτουν ποιες είναι οι πηγές εσόδων των δήμων, η συνεργασία τους με άλλους φορείς για την παραγωγή έργου.

Οργανωμένες Ομάδες, Σύλλογοι
ΣΤ Δημοτικού

Οργανωμένες Ομάδες, Σύλλογοι

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Δεκέμβριος
|
2 αρχεία

Οι τύποι οργανωμένων ομάδων και η δράση τους.

Σελίδα 2 από 6