Βρέθηκαν 32 ενότητες

Η οικογένεια, τα μέλη και οι μεταξύ τους σχέσεις
ΣΤ Δημοτικού

Η οικογένεια, τα μέλη και οι μεταξύ τους σχέσεις

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Σεπτέμβριος
|
2 αρχεία

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου για την οικογένεια και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της.

Ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας
ΣΤ Δημοτικού

Ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Σεπτέμβριος
|
2 αρχεία

Σχέδιο μαθήματος για τον εκπαιδευτικό και οι απαντήσεις του σχολικού βιβλίου για τους τύπους της οικογένειας και τις υποχρεώσεις των μελών της

Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια
ΣΤ Δημοτικού

Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Σεπτέμβριος
|
2 αρχεία

Υλικό για το μάθημα σχετικά με τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει μια οικογένεια στην επικοινωνία από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες και οι απαντήσεις του σχολικού βιβλίου.

Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο
ΣΤ Δημοτικού

Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Οκτώβριος
|
2 αρχεία

Μαθαίνουμε ποιοι είναι οι τύποι της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ποιοι σε άλλες χώρες. Η Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως παρουσιάζονται μέσα από το διδακτικό υλικό.

Ένα σχολείο για όλους
ΣΤ Δημοτικού

Ένα σχολείο για όλους

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Οκτώβριος
|
2 αρχεία

Σε αυτήν την σχολική ενότητα συζητάμε για τα προβλήματα και την ένταξη ειδικών ομάδων στο σχολείο

Η εκκλησία της Ελλάδος
ΣΤ Δημοτικού

Η εκκλησία της Ελλάδος

Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή
|
Οκτώβριος
|
2 αρχεία

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στην οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σελίδα 1 από 6