Βρέθηκαν 42 ενότητες

Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Οι απαντήσεις του τετραδίου εργασιών για τη Γεωγραφία της Στ΄

Η χλωρίδα και η πανίδα – Η βλάστηση της Ευρώπης (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Η χλωρίδα και η πανίδα – Η βλάστηση της Ευρώπης (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Φεβρουάριος
|
1 αρχείο

Οι απαντήσεις του τετραδίου εργασιών με πολυμεσική παρουσίαση.

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Οι απαντήσεις του τετραδίου εργασιών της Γεωγραφίας της Στ΄.

Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Οι δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών με αναλυτικές απαντήσεις.

Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Αναλυτικές απαντήσεις των δραστηριοτήτων του τετραδίου εργασιών των μαθητών για τη Γεωγραφία της Στ΄

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών (μόνο απαντήσεις)
ΣΤ Δημοτικού

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών (μόνο απαντήσεις)

Γεωγραφία
|
Μάρτιος
|
1 αρχείο

Απαντήσεις στο τετράδιο εργασιών της Γεωγραφίας της Στ΄, στην ενότητα ¨Τομείς παραγωγής αγωθών και υπηρεσιών¨.

Σελίδα 6 από 7